accotement


accotement
m. (de accoter) пространство между къща и вада, между шосе и канавка; чакълестия насип на железопътна линия.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.